Speelplaats

03-07-2019

Een gedeelte van onze speelplaats is gepimpt!

Groep 8 heeft op het schoolkamp een grafitti-activiteit gehad onder begeleiding van vader en kampcrew-lid Arno!

In tweetallen zijn ze allemaal enthousiast aan de slag gegaan met een sporter!

Ons basketbal-en voetbalvelden zijn nu weer lekker opgefleurd!