Gezonde School

03-07-2019
Met trots mogen wij u vertellen dat OBS de Springdonk een certificaat van de Gezonde school heeft verdiend. Het gaat hierbij om het certificaat Welbevinden en daardoor mogen wij ons Gezonde school noemen.

OBS de Springdonk vindt het zeer belangrijk dat alle kinderen lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen. Dat ze zich daar veilig en geborgen voelen. Iedere dag besteden wij daar veel aandacht aan. D.m.v. gesprekjes, zowel op groepsniveau als individueel niveau, leren we de kinderen dat ze mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, dat ze een keuze hebben in hetgeen waar ze wel/niet aan deelnemen, hoe ze voor zichzelf en de ander kunnen zorgen enz. Op deze manier stimuleren wij dus gezond gedrag.

Doordat wij dat ook in onze beleidsdocumenten hebben vastgelegd en dus zowel op papier als in de praktijk kunnen aantonen dat wij constant bezig zijn met het welbevinden van de kinderen op de Springdonk, hebben wij dit officiële certificaat Welbevinden, onderdeel van de Gezonde School verdiend. Wij zijn hier dan ook zeer trots op, dat wat wij willen uitdragen ook ervaren en erkend wordt.

Nieuwsgierig? Naast de hoofdingang hangt het officiële tegeltje.