Overblijven (KOS)

Stichting KinderOpvangSpringdonk (KOS)

We werken op school met een korte middagpauze die start om 12.00 uur. Om 12.45 uur beginnen de middaglessen. Veel kinderen eten op school, maar dat is niet verplicht. De kinderen eten in hun eigen klas onder toezicht van een overblijfkracht.
Het overblijven is een verantwoordelijkheid van de school (tussenschoolse opvang). Als school hebben wij deze taak gedelegeerd aan stichting KinderOpvangSpringdonk (KOS).
Binnen de stichting KOS regelen 2 coördinatoren de dagelijkse gang van zaken m.b.t. het overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Zij worden hierbij geholpen door een groep vrijwilligers. Allen krijgen voor hun hulp een kleine vergoeding.
Het bestuur van de stichting KOS heeft een draaiboek gemaakt waarin alle afspraken en regels die voor het overblijven gelden, zijn vermeld. 
Draaiboek overblijven

Het overblijven is in principe een keuze voor het hele jaar.
Op het aanmeldingsformulier voor het overblijven kan men kiezen voor automatische incasso of op basis van factuur. De bijdrage voor 4 dagen in de week overblijven is €120,- per jaar (is €0,75 per dag). Er is ook een mogelijkheid ingebouwd voor incidenteel overblijven (€1,- per keer).
Aanmeldingsformulier overblijven

Aangezien KOS tot 12.30 uur verantwoordelijk is voor de kinderen die overblijven mogen kinderen die 's middags thuis gaan eten pas vanaf 12.30 uur weer terug op school komen. Zij vallen nl. niet onder de verantwoordelijkheid c.q. het toezicht van KOS. Tussen 12.30 en 12.45 uur houden er daarom ook teamleden buiten mede toezicht.
 
Door de leden van KOS wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van het overblijven. Alle overblijfkrachten worden in de gelegenheid gesteld oudercursussen te volgen, o.a. de cursus 'Verantwoord overblijven'.

Wist u dat....