Oudervereniging


De Oudervereniging bestaat uit alle ouders/verzorgers, omdat u automatisch lid wordt bij aanmelding op OBS de Springdonk. Het bestuur van de vereniging is de Ouderraad (OR). Deze bestaat uit de voorzitter (Lando Welters), de penningmeester (Simone Heijman), de secretaris (Danny Eijpe) en de overige leden (Abbey Wensing, Esther Gouder de Beauregard, Ingrid Weening, Karin Bonten, Kim Paes, Mariana Ciliberto, Micky van Cuijck, Monique Diederen, Ruby Joosten-Steinbusch en Tamara Franssen).

Tijdens de openbare vergaderingen van de Oudervereniging (7 à 8 keer per jaar) komen onderwerpen als verkeersveiligheid, inrichting speelplaats, etc. aan de orde. Daarnaast is de Oudervereniging een belangrijke partner voor school in de organisatie van allerlei activiteiten voor onze kinderen.

Voor onze school zijn dit de herfstviering, het schoolontbijt, Sinterklaas, de eindejaarsviering, carnaval, de Koningsspelen, de schoolfotograaf, schoolkamp voor de schoolverlaters, de schoolreizen, het afscheid van groep 8 en de jaarafsluiting. Deze activiteiten dragen allemaal bij aan de sfeer, gezelligheid en de saamhorigheid op school. Bij veel activiteiten is uw hulp hard nodig en zeer welkom. U wordt tijdig geïnformeerd via Isy en via bijvoorbeeld intekenlijsten kunt u zich vervolgens aanmelden.

Bij de OR-vergaderingen is altijd een teamlid aanwezig om zoveel mogelijk directe informatie uit te wisselen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen, meedenken en vragen stellen.

 

Ouderbijdrage

Voor de kosten van deze activiteiten krijgt school geen vergoeding van de overheid. Vandaar dat wij aan de ouders/verzorgers een ouderbijdrage vragen. De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van dit geld wordt door de ouderraad vastgesteld in de algemene ledenvergadering, die meestal plaatsvindt in oktober of november. Tijdens deze vergadering wordt, nadat een kascontrole heeft plaatsgevonden de besteding van de ouderbijdrage van het voorgaande schooljaar besproken. De begroting voor het nieuwe schooljaar wordt voorgelegd en na goedkeuring kan de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door ons aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd. Lid worden van een vereniging is vrijwillig en wie lid wordt, betaalt de contributie (net als bij de voetbal- of tennisvereniging).

 

Neem contact met ons op
Hebt u onderwerpen die u met ons wilt delen, spreek ons dan gerust aan. Mailt u liever? Dat kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is: ouderraadspringdonk@gmail.com