LIST

Lezen IS Top (LIST)
 
Op de Springdonk is leren lezen één van onze speerpunten. Wij vinden het enorm belangrijk dat onze kinderen lezen omdat ze het leuk vinden. Daar hebben we de laatste jaren hard aan gewerkt.
 
Wij zijn de eerste Kindanteschool die gestart is met de LIST methodiek. Dat betekent dat al onze leerkrachten geschoold zijn om middels deze methodiek de kinderen van groep 3 t/m groep 8 te leren lezen. Onze tevredenheid en kennis delen we met andere scholen, omdat we vinden dat alle kinderen deze manier van leren lezen verdienen. In schooljaar 2018-2019 worden we geschoold om ook in de groepen 1-2 de LIST aanpak vorm te geven. Zo zorgen we voor een mooie doorgaande lijn in ons leesonderwijs.
 
In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met LIST. Al heel snel zagen we de positieve resultaten ervan. Ons eerste doel was het vergroten van de motivatie bij de kinderen. Die motivatie zien we iedere dag terug tijdens de leeslessen. Kinderen duiken in hun boeken die ze geleend hebben in onze veelzijdige schoolbibliotheek. In de groepen waar stillezen centraal staat is het ook echt muisstil en zie je iedereen in zijn/haar boek zitten. Resultaten zijn natuurlijk ook niet onbelangrijk. Na een half jaar met LIST te hebben gewerkt stonden de eerste toetsen op het programma. We merkten meteen dat alle kinderen een groei laten zien en 90% zelfs een ruime groei.
 
Hoe ziet zo'n LIST-les eruit? (AVI E3 t/m groep 8)
Wanneer kinderen in groep 3 AVI E3 (de E staat voor eind) hebben behaald kunnen ze al gaan lezen met de groepen 4 t/m 8. We hebben in de hele school iedere dag lezen op hetzelfde tijdstip. Na de grote pauze en op woensdagochtend bij de start van de dag staat bij iedereen 35 minuten leestijd op de planning. We lezen groepdoorbrekend en kinderen worden verdeeld worden over de verschillende lokalen:
- Kinderen met AVI E3 tot en met AVI M4 lezen in duo's of met een tutor. Zij lezen samen hardop in hetzelfde boek. Dit boek hebben ze zelf uitgekozen in de schoolbibliotheek. Zo lezen ze teksten die ze zelf ook leuk vinden.
- Kinderen die AVI E4 behaald hebben en alle kinderen vanaf groep 5 lezen stil in hun eigen gekozen boek. Je kunt in deze klassen een speld horen vallen. Alle kinderen zitten met hun neus in hun boek.
 
Elke les wordt in elke groep gestart met voorlezen door de leerkracht. De leerkracht kiest regelmatig een nieuw boek om kinderen te prikkelen, motiveren en op nieuwe ideeën te brengen. Dit kunnen verhalenboeken maar ook informatieve boeken zijn. Minimaal 2x in de week houdt de leerkracht een boekenbabbel.
 
Kinderen waarbij het leren lezen minder wil vlotten krijgen bovenop de reguliere leestijd nog een extra leesaanbod. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen vooruit gaan en gemotiveerd worden. Want als je lezen eenmaal leuk vindt, gaan de resultaten omhoog en ga je dus meer lezen waardoor je er weer beter in wordt en ga zo maar door!
 
Voor de kinderen in groep 3 die AVI E3 nog niet behaald hebben ziet het aanbod er nog een beetje anders uit. Hier zijn dagelijks terugkerende instructieblokken. Vanuit de methode Veilig Leren Lezen gebruiken we de teksten die er toe doen. Kinderen leren ook meteen om zelf teksten te schrijven, gaan duolezen en luisteren naar voorleesverhalen. Dit bevordert het leren lezen. Ook in groep 3 bieden we iets extra's wanneer we zien dat het leren lezen minder wil vlotten.
 
De motivatie wordt door de hele school vanaf groep 1-2 vergroot door: de leerkracht die goede boeken uitkiest om uit voor te lezen, de leerkracht die zelf leest tijdens de LIST les, het veelzijdige aanbod van onze schoolbibliotheek, de boekenbabbels, het zelf mogen kiezen van de boeken waarin je gaat lezen, de leesactiviteiten zoals de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek.